DANH MỤC SẢN PHẨM

MICRO THU ÂM

Giảm giá!

Micro thu âm

Takstar GL-100USB

1.800.000 1.390.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Takstar PC-K320

1.500.000 1.000.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Micro thu âm MXL 990

3.000.000 2.700.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Samson C01U Pro

2.900.000 2.400.000
Giảm giá!
5.400.000 4.500.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Micro ISK AT100

790.000 695.000

Micro thu âm

Neumann U87 AI

Giảm giá!

Micro thu âm

Micro Rode NT2-A

9.300.000 8.900.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Rode NT1-A

5.600.000 5.490.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Audio Technica AT2020

3.499.000 2.600.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Takstar SM- 8B

1.600.000 895.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Takstar PC- K600

2.450.000 1.680.000
Giảm giá!
879.000 560.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Micro thu âm BM- 800

550.000 295.000

SOUND CARD THU ÂM

Giảm giá!
2.865.000 2.400.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Sound card XOX KS108

980.000 850.000
Giảm giá!
4.200.000 3.550.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Sound card V10 Bluetooth

990.000 620.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Sound card V8

550.000 370.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Sound Card HF 5000 Pro

2.090.000 1.750.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Icon Upod Pro

2.250.000 1.890.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Sound Card XOX K10

850.000 690.000

COMBO MICRO LIVESTREAM

Giảm giá!
1.550.000 1.230.000
Giảm giá!
1.400.000 1.150.000
Giảm giá!

Bộ combo mic thu âm

Combo micro BM800 + Soundcard V8

1.150.000 850.000
Giảm giá!

Bộ combo mic thu âm

Combo ISK AT100 + V10 Bluetooth

1.860.000 1.540.000
Giảm giá!
42.500.000 3.850.000
Giảm giá!

Bộ combo mic thu âm

Combo BM800 + V10 Bluetooth

1.350.000 1.140.000
Giảm giá!

Bộ combo mic thu âm

Combo AMI BM900 + Soundcard V10

1.700.000 1.400.000
Giảm giá!
1.950.000 1.590.000
Giảm giá!

Bộ combo mic thu âm

Combo AT2020 + Icon Upod Pro

5.500.000 4.850.000
Giảm giá!
6.900.000 6.550.000
Giảm giá!
3.790.000 2.960.000
Giảm giá!
1.390.000 1.190.000
Giảm giá!
1.790.000 1.460.000
Giảm giá!
2.590.000 2.090.000

TAI NGHE & LOA KIỂM ÂM

Giảm giá!
1.150.000 950.000
Giảm giá!
1.800.000 1.350.000
Giảm giá!
450.000 350.000
Giảm giá!
590.000 490.000
Giảm giá!
6.500.000 5.650.000

Tin tức mới cập nhật