Chân & Giá Đỡ Keyboard

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giá đỡ Keyboard là một phụ kiện tuyệt vời cho phép bạn chơi keyboard, piano ở một chiều cao mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Tại Vinasound, bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại chân đế và giá đỡ keyboard với đa dạng các kiểu thiết kế như: X Style, Z Style, Table Style, Colum Style, Giá đỡ bổ sung, …

Bộ lọc đang áp dụng

Chân & Giá Đỡ Keyboard

Giá Đỡ Keyboard On-Stage KS7350

3.600.000

Chân & Giá Đỡ Keyboard

Giá Đỡ Keyboard On-Stage KS7150

3.300.000

Chân & Giá Đỡ Keyboard

Giá Đỡ Keyboard On-Stage KS9102

6.100.000

Chân & Giá Đỡ Keyboard

Giá Đỡ Keyboard On-Stage KS7365EJ

5.200.000

Chân & Giá Đỡ Keyboard

Giá Đỡ Keyboard On-Stage KS7903

5.400.000
2.200.000