Chân Micro Đứng

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Chân micro đứng là loại chân mic truyền thống, phù hợp sử dụng để đứng biểu diễn trên sân khấu, đứng thu âm trong phòng thu, những hoạt động cần di chuyển thường xuyên.

Chân Micro Samson BL-3
On Sale
Sale!
%
Off
14
Save 150.000₫
150000₫
14%
150000
900.000
730.000 SKU: OSMS7700B
1.680.000 SKU: OSMS9701B+
850.000 SKU: OSMS7701B
Hết hàng
1.050.000
Hết hàng
700.000
1.200.000 SKU: OSMS7255PG
1.300.000 SKU: OSMS7701TB
1.290.000 SKU: OSMS7801W
2.590.000 SKU: OSSMS7630B
1.600.000 SKU: OSMS7613
1.090.000 SKU: OSMS7201C
6.800.000 SKU: OSSMS7650
3.300.000 SKU: OSSB9600
4.100.000 SKU: OSSB96+
1.390.000 SKU: OSMS7625PG
1.175.000 SKU: OSMS7411TB
1.390.000 SKU: OSMS7625B
1.400.000 SKU: OSMS7701C
1.160.000 SKU: OSMS7411B
1.040.000 SKU: OSMS7920B
830.000 SKU: OSMS7201B
2.000.000 SKU: OSMS9750
1.480.000 SKU: OSMS9700B+