Chân Micro Đứng

Hiển thị tất cả 25 kết quả

Chân micro đứng là loại chân mic truyền thống, phù hợp sử dụng để đứng biểu diễn trên sân khấu, đứng thu âm trong phòng thu, những hoạt động cần di chuyển thường xuyên.

1.200.000
2.600.000
4.500.000
3.300.000
2.900.000
1.600.000
1.390.000
920.000
800.000
750.000
700.000
1.050.000
Hết hàng
640.000