Giảm giá!

Micro thu âm

Audio Technica AT2020

Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.499.000 2.900.000
Giảm giá!
5.400.000 4.500.000
Giảm giá!
180.000 140.000
Giảm giá!
6.900.000 6.150.000
Giảm giá!
2.690.000 2.490.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.390.000 1.090.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.790.000 1.390.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.790.000 2.990.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.590.000 2.090.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Icon Upod Pro

2.250.000 1.980.000
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
879.000 590.000
Giảm giá!

Micro thu âm

Micro ISK AT100

790.000 690.000