Giảm giá!

Micro thu âm

Audio Technica AT2020

3.499.000 2.900.000
Giảm giá!
5.400.000 4.500.000
Giảm giá!
180.000 140.000
Giảm giá!
6.900.000 6.150.000
Giảm giá!
2.690.000 2.490.000
Giảm giá!
1.390.000 1.090.000
Giảm giá!
1.790.000 1.390.000
Giảm giá!
3.790.000 2.990.000
Giảm giá!
2.590.000 2.090.000
Giảm giá!

Cáp tín hiệu âm thanh

Dây Micro TS-C3-2 (XLR-3.5)-2,5m

250.000 175.000
Giảm giá!

Sound Card Thu Âm

Icon Upod Pro

2.250.000 1.980.000
Giảm giá!
879.000 590.000