THIẾT BỊ PHÒNG THU

-5%
5.990.000
-5%
8.500.000
-7%

Micro Cho Máy Tính

Micro Cổng USB Samson Meteor

2.050.000
-5%
7.150.000
-4%
5.000.000
-5%
4.650.000
1.050.0001.800.000
-23%
360.000
-6%
3.300.000
-3%
-4%
27.590.000
-3%
14.000.000
-4%
9.150.000
-4%
9.150.000
-5%
11.200.000
-4%

Micro Nguồn 48V

AKG P220

4.400.000

microphone

-7%

Micro Cho Máy Tính

Micro Cổng USB Samson Meteor

2.050.000
-5%
4.650.000
-4%

Micro Nguồn 48V

AKG P220

4.400.000

PHỤ KIỆN