Chân Micro Để Bàn TS-10

350.000

Chân Micro để bàn TS-10 là một sản phẩm cãi tiến lại từ dòng TS09. Được tối ưu lại hầu hết những lỗi nhỏ mà dòng TS09 gặp phải. Thật sự rất thích hợp được đặt tại các phòng hợp, các buổi bình luận,…. tùy vào mục đích của người dùng.