Lynx Studio CBL-AIN85

2.000.000

CBL-AIN85 của Lynx Studio là cáp có đầu ra tương tự XLR 08 kênh cho bộ chuyển đổi Aurora với chiều dài 05 mét (16,4 feet).

Hotline đặt hàng: 1800 8176
(Thời gian: 9h00- 20h00)

Thương hiệu: