1.400.000 1.200.000

Shockmount Samson SP04 – Chống Shock Samson SP04, Bộ đỡ Micro Samson SP04, Shockmount dành cho các dòng Micro samson C01, C03, samson C01U, C03U và các dòng khác như MXL, Audio Technica, AKG.

Call Now Button
error: Content is protected !!