1.050.000 950.000

Shockmount Samson SP01, Chống Shock Samson SP01, Bộ đỡ Micro Samson SP01, Shockmount dành cho các dòng Micro samson C01, C03, samson C01U, C03U và các dòng khác như MXL, Audio Technica, AKG.

 

Call Now Button
error: Content is protected !!