Shockmount SM2020 Cho Micro Audio Technica AT2020, AT2035, AT2050

250.000

Shockmount SM2020 có bán kính shockmount tương thích hoàn toàn với các dòng micro của Audio Technica: AT2020, AT2035, AT2050.