1.800.000 1.390.000

Loại microphone: USB microphone

Hướng thu: Cardioid

Hãng: Takstar

Bảo hành: 12 tháng