Studio Mixer & Control Surface

Hiển thị tất cả 12 kết quả

18.900.000
Hết hàng
1.900.000
1.590.000
1.590.000

Studio Mixer

Rode RODECaster Pro

18.400.000
Hết hàng
4.160.000

Control Surface

PreSonus FaderPort 16

27.500.000

Control Surface

PreSonus FaderPort 8

17.500.000

Control Surface

PreSonus FaderPort V2

6.250.000

Studio Mixer

Zoom PodTrak P4

Liên hệ

Studio Mixer

Zoom PodTrak P8

Liên hệ