Thiết Bị Sản Xuất Âm Nhạc

Hiển thị tất cả 17 kết quả

Bộ lọc đang áp dụng

3.400.000 SKU: NEGX61
4.700.000 SKU: NEIMPACTLX49
2.900.000 SKU: NEGX49

MIDI Controller Nektar

Nektar SE25 Mini Keyboard Controller

1.400.000 SKU: NESE25
625.000 SKU: NENXP
2.330.000 SKU: NESE49
3.200.000 SKU: NEIMPACTLX25
5.200.000 SKU: NEIMPACTLX61
15.000.000 SKU: NEPANORAMAP6
2.700.000 SKU: NESE61
8.300.000 SKU: NEIMPACTLX88
9.000.000 SKU: NEPANORAMAT6
7.500.000 SKU: NEPANORAMAT4
12.500.000 SKU: NEPANORAMAP4

Foot & Pedalboard MIDI Controllers

Nektar PACER MIDI Foot Controller

5.750.000 SKU: NEPACER
500.000 SKU: NENP1