DANH MỤC SẢN PHẨM

MICRO CHO PHÒNG THU

Giảm giá!

Micro Cho Phòng Thu

Samson C01 Condenser Microphone

2.200.000 1.900.000
Giảm giá!

Micro Cho Phòng Thu

Micro thu âm MXL 990

3.000.000 2.700.000
Giảm giá!

Micro Cho Phòng Thu

Micro Rode NT2-A

8.900.000 8.500.000
Giảm giá!

Micro Cho Phòng Thu

Rode NT1-A

6.200.000 5.900.000
Giảm giá!

Micro Cho Phòng Thu

Audio Technica AT2020

3.499.000 2.650.000

AUDIO INTERFACE

Giảm giá!

Audio Interface

Steinberg UR22 MKII

4.200.000 4.000.000
Giảm giá!

Audio Interface

Soundcard Steinberg UR12

3.100.000 2.800.000
Giảm giá!
3.200.000 2.750.000
Giảm giá!
4.500.000 4.000.000

TAI NGHE KIỂM ÂM

Giảm giá!

Tai nghe kiểm âm

Audio Technica ATH-M50x

4.700.000 4.250.000
Giảm giá!

Tai nghe kiểm âm

Audio Technica ATH-M40x

3.550.000 3.100.000
Giảm giá!

Tai nghe kiểm âm

Audio Technica ATH-M30x

2.550.000 2.100.000
Giảm giá!

Tai nghe kiểm âm

Audio Technica ATH-M20x

1.780.000 1.490.000
Giảm giá!
1.150.000 950.000
Giảm giá!
1.800.000 1.350.000
Giảm giá!
450.000 390.000
Giảm giá!

PHỤ KIỆN PHÒNG THU

Giảm giá!

Phụ kiện microphone

Shockmount Takstar SH100

800.000 600.000
Giảm giá!

Phụ kiện microphone

Shockmount Samson PS04

1.400.000 1.200.000
Giảm giá!

Phụ kiện microphone

Shockmount Samson SP01

1.050.000 950.000
Giảm giá!

Màn lọc âm- Pop filter

On-Stage ASVSR6GB Pop Blocker

725.000 690.000
Giảm giá!

Màn lọc âm- Pop filter

On-stage ASVS6-GB Pop Blocker

650.000 620.000
250.000450.000
Giảm giá!

Màn lọc âm- Pop filter

Màn lọc âm Popfilter Samson PS04

500.000 460.000
Giảm giá!

Màn lọc âm- Pop filter

Màn lọc âm Samson PS01

650.000 620.000

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT