Micro Shotgun

Hiển thị tất cả 32 kết quả

620.000 SKU: BY-MM1
2.050.000 SKU: ROVMMEL

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode VideoMic Rycote

3.600.000 SKU: ROVIDEOMIC
14.290.000 SKU: RONTG5
1.550.000 SKU: BY-BM6060
950.000 SKU: BY-MM1PLUS

Micro Cho Điện Thoại

Micro Shotgun Rode VideoMic ME

1.690.000 SKU: ROVMME

Micro Cho Điện Thoại

Bộ Micro Shure MV88+ Video Kit

8.454.000
1.590.000 SKU: VideoMicX1
1.890.000 SKU: VideoMicMS
5.600.000
5.300.000
4.200.000
2.500.000
4.400.000
1.150.000 SKU: BY-M100D
1.910.000 SKU: BY-BM6060L
4.400.000 SKU: ROVLOGVMMC
4.400.000 SKU: ROVLOGVMICRO
4.400.000 SKU: ROVLOGVMML

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode NTG2

6.670.000 SKU: RONTG2

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode NTG1

6.000.000 SKU: RONTG1

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode VideoMicro

1.740.000 SKU: ROVIDEOMICRO

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode VideoMic GO II

2.890.000 SKU: ROVMGII

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode NTG4+

7.590.000 SKU: RONTG4P

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode VideoMic Pro

6.080.000 SKU: ROVMPR

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Rode VideoMic Pro+

8.190.000 SKU: ROVMPP

Micro Cho Điện Thoại

Micro Shotgun Rode VideoMic NTG

6.990.000 SKU: ROVMNTG

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Takstar SGC-698

1.300.000

Micro Cho Máy Ảnh, Máy Quay

Micro Shotgun Takstar SGC-568

1.100.000