Chân Micro Để Bàn

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Chân micro để bàn phù hợp dùng để đặt trên bàn, phù hợp cho giáo viên đứng giảng dạy, các buổi thuyết trình, đọc diễn thuyết có bục,…

Chân Micro Transhine HY-332
On Sale
Sale!
%
Off
17
Save 40.000₫
40000₫
17%
40000
Trọn bộ Chân Micro Để Bàn Transhine HY-332 | Ảnh: Vinasound.vn
190.000 SKU: HY-332

Chân Micro Để Bàn

Chân Micro Để Bàn Alctron SM316

250.000 SKU: AlcSM316

Chân Micro Để Bàn

Chân Micro Để Bàn Rode Tripod

820.000 SKU: ROTRIPOD

Chân Micro Để Bàn

Giá Đỡ Micro On-Stage DS6213

350.000 SKU: DS6213