Giá Đỡ Guitar On-Stage GS7655

400.000

On-Stage GS7655 là giá đỡ guitar có thiết kế khung chữ A bằng dây kim loại và hệ thống điều chỉnh 5 vị trí phù hợp với nhiều loại guitar khác nháu, On-Stage GS7655 còn có thể gấp lại và có hệ thống điều chỉnh có kẹp và khóa giữ cho giá đỡ không bị bật mở trong quá trình cất giữ và vận chuyển.

Thương hiệu: