On-Stage MBP7000

1.050.000

On-Stage MBP7000 là một giải pháp tuyệt vời cho ENG, EFP và các ứng dụng ghi hiện trường khác, MBP7000 có ba thanh ống lồng vào nhau sử dụng một hệ thống khóa và xoắn, giúp bạn dễ dàng cài đặt, được gia công từ nhôm chắc chắn và nhẹ cho phép bạn gắn micro của mình một cách an toàn và dễ dàng theo dõi nguồn âm thanh của bạn.

Thương hiệu:
Danh mục: