Giá Đỡ Giấy Phổ Nhạc On-Stage SM7122BB

400.000

On-Stage SM7122BB là giá đỡ giấy phổ nhạc với chiều cao và góc nghiêng có thể tùy chỉnh cho phù hợp với cả vị trí ngồi và đứng của người dùng, để giảm tình trạng bị lật trang On-Stage SM7122BB cho phép bạn để 3 tờ cùng một lúc và được cố định bằng tay kẹp mang lại sự tiên lợi tối ưu cho người dùng.

Thương hiệu: